مجموعه علیخانی

گردشگری

این نماهنگ به معرفی مجموعه علیخانی واقع در شهرستان لامرد استان فارس می پردازد
تهیه کننده محمد جواد مرائی

گردشگری
۲۵ اسفند ۱۳۹۵