چه کسی را انتخاب کنیم ؟

بیانات رهبری

سخنرانی مقام معظم رهبری 
16 بهمن ماه در دیدار اقشار مختلف مردم

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۷ بهمن ۱۳۹۸