نما نزدیک

نما نزدیک

بررسی آثار نمایش داده شده در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۱۹ بهمن ۱۳۹۸