تسهیلات سفر به استان فارس

گفتگو

گفتگو با آقای مهندس رستمی معاون گردشگری و امور زائران استانداری فارس در رابطه با تسهیلات و امکانات مهیا شده برای میهمانان نوروزی در استان فارس

برنامه گفتگو شنبه ها ساعت 21 از سیمای فارس
۲۶ اسفند ۱۳۹۵