نما نزدیک - فیلم دو زیست

نما نزدیک

بررسی آثار نمایش داده شده در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
این قسمت از نما نزدیک به بررسی فیلم دو زیست ساخته آقای برزو نیک نژاد اختصاص داد

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۱۹ بهمن ۱۳۹۸