طراحی چهره سردار دلها

سردار سلیمانی

طراحی چهره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با تلفیق حرم حضرت سید الشهدا (ع)
 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۲۰ بهمن ۱۳۹۸