آقای پنجیری-قسمت سوم

آقای پنجیری

قسمت سوم سریال طنز آقای پنجیری تقدیم ببندگان عزیز می گردد.

هر روز ساعت 23 و بازپخش آن روز بعد ساعت 9:50

آقای پنجیری
۲۹ اسفند ۱۳۹۵