همه می آییم

سردار سلیمانی

همه می آییم
راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به همراه چهلم شهادت سردار دلها قاسم سلیمانی

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۲۱ بهمن ۱۳۹۸