هم ولایتی- قسمت اول

هم ولایتی

برنامه هم ولایتی قسمت اول

این برنامه هر شب ساعت 21 از سیمای مرکز فارس پخش می گردد

هم ولایتی
۲۹ اسفند ۱۳۹۵