یه تنه نصف یه لشکر بودی

ویژه دهه فجر

قاسم خیمه گاه سیدعلی، یه تنه نصف یه لشکر بودی به مناسبت اربعین شهادت سردار دلها

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۸