جلوه ای تماشایی از حضور حماسی مردم

ویژه دهه فجر

جلوه ای تماشایی از حضور حماسی مردم ولایت مدار شیراز در راهپیمایی 22 بهمن 

دهه فجر
۲۲ بهمن ۱۳۹۸