هم ولایتی- قسمت سوم

هم ولایتی

برنامه هم ولایتی قسمت سوم

این برنامه هر شب ساعت 21 از سیمای مرکز فارس پخش می گردد

هم ولایتی
۲۹ اسفند ۱۳۹۵