تنگ بکر

گردشگری

این تنگه در 10 کیلومتری جنوب شهرستان سپیدان و در نزدیکی روستایی به همین نام قرار دارد. طول این تنگه در حدود یک کیلومتر است و با داشتن 2000 متر ارتفاع از سطح دریا در بستر رودشیر تشکیل‌شده است. در مسیر این تنگه سه آبشار زیبا قرار دارد که به آبشارهای رودشیر معروف‌اند و بلندترین آن‌ها، 15 متر ارتفاع دارد. بی‌شک وجود این آبشارها، چشمه‌های متعدد و آب‌وهوای مطبوع، سفر به این نقطه سرسبز و دیدنی را به‌خصوص در تابستان دل‌چسب می‌کند. البته توجه داشته باشید که قسمت‌هایی از بستر این تنگه به‌طور کامل با آب پوشیده شده و عبور از آن نیاز به مهارت‌های فنی دارد.

گردشگری
۲۶ بهمن ۱۳۹۸