روستای صالح آباد

هم ولایتی

 روستای صالح آباد از توابع بخش بخش نوبندگان، شهرستان فسا در استان فارس قرار دارد. این بخش از همولایتی به این روستای زیبا رفته تا شما رو به جاذبه های گردشگری این روستا آشنا کنه

هم ولایتی
۲۶ بهمن ۱۳۹۸