قدردانی خواننده محبوب ایرانی از مردم شیراز

خوشا شیراز

قدردانی آقای حامد طاها خواننده محبوب ایرانی از مهمان نوازی مردم خون گرم شیراز در سیل امسال 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸