عشایر ایل خمسه پشتیبان انقلاب

ویژه برنامه های صدا و سیما

عشایر ایل خمسه با حضور پر شور در انتخابات پیش رو، پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی اعلام می کنند.

ویژه برنامه های صدا و سیما
۲۷ بهمن ۱۳۹۸