قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

انتخابات

امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران: قضیه برد و باخت نیست، خدمت است

ویژه انتخابات
۲ اسفند ۱۳۹۸