انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

اخبار

انتخابات در فارس با شور و شوق خاصی در جریان است و مردم به صورت گسترده پای صندوق های رای حاضر شده اند 

اخبار انتخاباتی
۲ اسفند ۱۳۹۸