جا شمعی

هنری

آموزش ساخت جا شمعی با خمیر چینی برای هفت سین با هنرمندی خانم سربی

بخش هنری
۴ اسفند ۱۳۹۸