مراقبت های دوران بارداری 

کارشناسی

بحث مراقبت های دوران بارداری  با حضور خانم دکتر نسرین اسدی ، متخصص زنان و زایمان در بخش کارشناسی کاشانه مهر امروز

کارشناسی
۴ اسفند ۱۳۹۸