کادر بهداشت و درمان کشور

بیانات رهبری

پیام رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای و تشکر از کادر بهداشت و درمان کشور در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا

بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع مردم قم
۱۰ اسفند ۱۳۹۸