کاشی هفت رنگ شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای تعبدی هنر مند پیشکسوت شیرازی و استاد کاشی هفت رنگ شیراز در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ اسفند ۱۳۹۸