شیراز داره هزار تا قصه

خوشا شیراز

اجرای ترانه شیراز با صدای کامران سلیمانی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ اسفند ۱۳۹۸