نماینده جوان شیراز

خوشا شیراز

گفتگو تلفنی با جناب آقای روح الله نجابت جوان منتخب مردم شیراز در شورای اسلامی 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ اسفند ۱۳۹۸