جراح قهرمان شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با جناب آقای دکتر علی رادمهر 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۰ اسفند ۱۳۹۸