کمی آنسوتر- قسمت چهارم

کمی آن سو تر

چهارمین قسمت برنامه کمی آنسوتر تقدیم بینندگان عزیز می گردد. این برنامه هر شب ساعت 18:50 از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

کمی آن سو تر
۳ فروردین ۱۳۹۶