آقای پنجیری-قسمت پنجم

آقای پنجیری

پنجمین قسمت برنامه طنز آقای پنجیری تقدیم بینندگان عزیز می گردد. این برنامه هر شب ساعت 23 از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

آقای پنجیری
۳ فروردین ۱۳۹۶