کمی آنسوتر- قسمت ششم

کمی آن سو تر

ششمین قسمت برنامه کمی آنسوتر تقدیم بینندگان عزیز می گردد. این برنامه هر شب ساعت 18:50 از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

کمی آن سو تر
۳ فروردین ۱۳۹۶