هنر خاتم شیراز

خوشا شیراز

گفتگو با استاد فلاح پور هنرمند خاتم کار شیرازی در رابطه با هنر خاتم شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ اسفند ۱۳۹۸