عقیله بنی هاشم

برنامه های تلویزیونی

شرح صفت عقیله برای حضرت زینب کبری سلام الله در ویژه برنامه شهادت حضرت زینب

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۰ اسفند ۱۳۹۸