کمی آنسوتر

مستند

خشکسالی در مناطق جنوب کشور مخصوصا استان فارس موجب شده تا بخش وسیعی از نیروی کار در عرصه های کشاورزی عملا با مشکلات اقتصادی جدی روبرو شود. بسیج مقاومت نواحی شهرستان های استان فارس با پرداخت وام های بلند مدت و تشکیل تعاونی های روستایی اقدام به راه اندازی کارگاه های کوچک زود بازده کرده است. در این رهگذر بسیاری از روستائیان در پوشش تعاونی  نسبت به راه اندازی  کارگاه های تولیدی کوچک اقدام کرده اند و بدین شکل الگوهای معیشتی متفاوتی با استقلال از آب و خاک ایجاده کرده اند. مستند کمی آنسوتر با موضوع اقتصاد مقاومتی به معرفی افراد کارآفرین در این زمینه می پردازد.

مستند های تولیدی مرکز فارس
۶ آبان ۱۳۹۵