حضرت احمد بن موسی شاهچراغ

مذهبی

سخنرانی مذهبی به مناسبت بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام 

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۲ اسفند ۱۳۹۸