با ما به از این باش

خوشا شیراز

اجرا ترانه "با ما به از این باش " با صدای نوید نیک کار در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ اسفند ۱۳۹۸