آیا طرح زوج و فرد اجرا می شود؟

نگاه روز

جناب سرهنگ عباسی رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی فارس در این خصوص پاسخ می دهد

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۴ اسفند ۱۳۹۸