رقابت کرونا و الکل

کارشناسی

دکتر مرادیان مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص تعداد جان باختگان بر اثر مصرف الکل توضیح داد 

کارشناسی
۲۶ اسفند ۱۳۹۸