حساسیت دست ها بر اثر شست و شو

نگاه روز

حساسیت و اگزمای دست ها بر اثر شست و شوی متعدد ناشی از ویروس کرونا از زبان آقای دکتر قهارترس عضو هیات علمی دانشگاه و متخصص پوست و مو 

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۲۶ اسفند ۱۳۹۸