آقای پنجیری-قسمت هفتم

آقای پنجیری

هفتمین قسمت برنامه طنز آقای پنجیری تقدیم بینندگان عزیز می گردد. این برنامه هر شب ساعت 23 از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

آقای پنجیری
۸ فروردین ۱۳۹۶