می بی غش - قسمت01

می بی غش

این برنامه ای سعی شده  با شعرخوانی، حافظ خوانی، سعدی خوانی ادبیات مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب پارس را معرفی کند. 

ویژه برنامه ادبی
۲ فروردین ۱۳۹۹