وقتی مجری ها آشپز می شوند

آشپزی

وقتی سید کمال علوی و امین رضایی مجری های شبکه فارس در برنامه کاشانه مهر آشپز می شوند ، غذا باید املت باشه، شما بهشون چه امتیازی می دید؟ 

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۸ اسفند ۱۳۹۸