تهدیدهای کرونایی مامان شیرازی

فارسی شو

وقتی مامان شیرازی در این روزهای کرونایی برای سلامتی خودش و عزیزانش، بچه ش رو از عید دیدنی منع می کنه. 

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۹ اسفند ۱۳۹۸