باب الحوائج

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانمپ منا زاده در رابطه با سیره حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و توسل به این امام همام در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ فروردین ۱۳۹۹