دهه شصتیا

خودمونی

آپشن هایی که دهه شصتیا داشتن و شما ندارین، نمی توونین هم داشته باشین، سوزتون بشه

طنز "خودمونی" جمعه ها
۲ فروردین ۱۳۹۹