آموزش ماسک جوراب - طنز کرونایی

عیدانه

محسن قانع فرد در برنامه عیدانه ماسک جوراب را آموزش داده و بینندگان هم نظرشون رو راجع به این ماسک اعلام کردند. 

برنامه شبانگاهی نوروز 99
۴ فروردین ۱۳۹۹