سبزیجات چگونه ضد عفونی میشوند؟

عبور از کرونا

گفتگو با جناب آقای دکتر اژدر پور مدیر گروه مهندسی محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دکتر فلاحی متخصص ریه و مراقبت های ویژه در ویژه برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۶ فروردین ۱۳۹۹