اقدامات ستاد مبارزه با ویروس کرونا در فارس

کرونا

دکتر عبدالرضا قاسم پور جانشین استاندار فارس در ستاد مبارزه با کرونا با حضور در برنامه کارنامه در خصوص اقدامات انجام شده به مردم گزارش داد.

 

آموزش های پیشگیری از بیماری کرونا
۷ فروردین ۱۳۹۹