می بی غش-حافظ و شیراز

می بی غش

این برنامه ای سعی شده  با شعرخوانی، حافظ خوانی، سعدی خوانی ادبیات مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب پارس را معرفی کند.

ویژه برنامه ادبی
۸ فروردین ۱۳۹۹