گمپ گلا

کودک و نوجوان

این برنامه روزهای شنبه تا پنج شنبه حدود ساعت 16 برای کودکان و نوجوانان از شبکه فارس پخش می شود و هرهفته به یکی از موضوعات مهم  رفتاری و اخلاقی می پردازد، موضوعاتی که به صورت غیر مستقیم آموزه های تربیتی را به مخاطب منتقل می کند و خود کودکان نیز در هدایت و پیش برد برنامه نقش اساسی دارد.

برنامه کودک و نوجوان
۱۳ فروردین ۱۳۹۹