شهر من شیراز

ویژه نوروز

اجرای ترانه شهر من شیراز با صدای مهدیا علیزاده در برنامه عیدانه 

ویژه برنامه های نوروزی
۱۳ فروردین ۱۳۹۹