حضرت یار

عیدانه

سرود حضرت یار با صدای جواد فانوسی در برنامه عیدانه

برنامه شبانگاهی نوروز 99
۱۸ فروردین ۱۳۹۹