غرب وحشی

سخنان مقام معظم رهبری

سخنان مقام معظم رهبری در مورد نشان دادن چهره خشن و وحشی غرب در مواجهه با کرونا

رسانه مجازی فارس

سخنان مقام معظم رهبری در نیمه شعبان
۲۱ فروردین ۱۳۹۹